List of Notary

Tahsil - SAKTI, JANJGIR CHAMPA


Sanctioned PostFilled PostVancant Post
954
Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Shri Girdhari Lal Gupta
2Shri Gajadhar Prasad Sahu
3Shri Madan Mohan Sharma
4Shri Valmiki Singh Vanafar
5Ku. Annpurna Rathor

Advertisements

More+