List of Notary

District - MUNGELI


Sanctioned PostFilled PostVancant Post
1477
Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Shri Bhoj Ram Garg
2Shri Vishveshwar Prasad Gupta
3Shri Shailesh Kumar Shukla
4Shri Sanat Kumar Pauranik
5Shri Chandramohan Bisen
6Shri Sabir Mohd. Khan
7Shri Rana Pratap Singh

Advertisements

More+