List of Notary

District - DANTEWADA


Sanctioned PostFilled PostVancant Post
660
Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Smt. S. B. Shah
2Shri Kaushal Kumar Dubey
3Shri Kaushal Kishor Awashti
4Shri Dinesh Singh Rathor
5Shri Ashok Kumar Jain
6Shri R. N. Thakur

Advertisements

More+