List of Notary

District - KANKER


Sanctioned PostFilled PostVancant Post
1293
Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Shri Ajay Kumar Sharma
2Smt. Vimla Sharma
3Shri Rajesh Bhadoriya
4Shri Devendra Kumar Jain
5Shri Purshottam Kesharwani
6Shri Rajhansh Matiyara
7Shri Raju Singh Rana
8Shri Sanjay Kumbhkar
9Shri Mahesh Kumar Jain

Advertisements

More+