List of Notary

District - KANKER

Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Shri Ajay Kumar Sharma
2Smt. Vimla Sharma
3Shri Rajesh Bhadoriya
4Shri Devendra Kumar Jain
5Shri Purshottam Kesharwani
6Shri Rajhansh Matiyara
7Shri Raju Singh Rana
8Shri Raju Singh Rana
9Shri Sanjay Kumbhkar
10Shri Mahesh Kumar Jain
11Shri Mahesh Kumar Jain