List of Notary

District - DHAMTARI


Sanctioned PostFilled PostVancant Post
18135
Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Shri Praveen Kumar Sahu
2Ku. Parwati Vadhwani
3Shri Bhuwaneshwar Kumar Sinha
4Shri Vijay Prakash Khare
5Mohd. Hai
6Ku. Janki Tiwari
7Shri Rakesh Kumar Diwan
8Shri Kriti Kumar Shah
9Shri J. P. Gupta
10Shri Yogesh Jagtap
11Shri Ajit Kumar Sahu
12Shri Samar Bhushan Gupta
13Smt. Savita Agrawal

Advertisements

More+